Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης των cookies

Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης των cookies

(μέρος των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης της Πύλης στον ιστότοπο (URL) www.biano.gr
) (εφεξής ως «Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων»)

1. Εισαγωγικές διατάξεις

1.1. Οι παρούσες Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελούν αδιαίρετο και δεσμευτικό μέρος των Γενικών όρων και προϋποθέσεων Χρήσης της Πύλης.

1.2. Εκφράσεις και όροι που ξεκινάνε με κεφαλαίο γράμμα και αναφέρονται σε αυτές τις Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που δεν ορίζονται όμως στο παρόν έγγραφο, έχουν προκαθορισμένη σημασία ήδη από τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις Χρήσης της Πύλης.

2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή

2.1. Ως προσωπικό δεδομένο νοείται οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αναφέρεται σε ένα καθορισμένο ή προσδιορισμένο υποκείμενο (ένα φυσικό πρόσωπο) (εφεξής ως «Προσωπικό δεδομένο»). Όλα τα Προσωπικά δεδομένα του Χρήστη (φυσικού προσώπου) επεξεργάζονται σύμφωνα με τους Όρους και γενικά τους δεσμευτικούς κανονισμούς, κυρίως σύμφωνα με τον υπό αριθμ. νόμο 101/2000 της Συλλογής των νόμων, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ως «Νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων»). Έτσι η υποχρέωση του διαχειριστή Προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζεται, εφόσον πρέπει να παραχωρήσει πληροφορίες για έναν Χρήστη σε τρίτα πρόσωπα ή σε δημόσιες αρχές όταν τροποποιούνται από νομικούς κανονισμούς.

2.2. Τα Δικαιώματα Χρήστη που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων προβλέπονται από τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

2.3. Ο Διαχειριστής Προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της Πύλης είναι η εταιρεία Biano.cz s.r.o., Αριθμός εμπορικού μητρώου /IČ/: 04146905, έδρα στη: Křižíkova 148/34, 186 00 Πράγα 8 – Karlín (εφεξής ως «Διαχειριστής»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή μέσω E-mail: info@biano.gr ή στη διεύθυνση της έδρας: Křižíkova 148/34, 186 00 Πράγα 8 – Karlín. Ο Διαχειριστής Προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιεί την επεξεργασία και είναι υπεύθυνος για αυτήν.

3. Πηγές και σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων

3.1. Κατά τη χρήση της Πύλης η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

3.1.1. όταν συμπληρώνεται η φόρμα εγγραφής (ενός λογαριασμού χρήστη). Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα παρακάτω Προσωπικά δεδομένα:

 • Το E-mail και τον κωδικό πρόσβασης,
 • Το όνομα, το ψευδώνυμο, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τη φωτογραφία – εάν έχει ανέβει.
Ο Διαχειριστής χρειάζεται αυτά τα στοιχεία, για να μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση του Χρήστη στον λογαριασμό πελάτη. Δεν έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού χωρίς αυτά τα στοιχεία. Ο Κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται σε κωδικοποιημένη μορφή και ο Διαχειριστής δεν τον βλέπει.

3.1.2. όταν συμπληρώνεται η φόρμα εγγραφής (λογαριασμού ενός e-shop). Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Το E-mail και τον κωδικό πρόσβασης,
 • Τα Βασικά στοιχεία – την επωνυμία του e-shop, τα στοιχεία επικοινωνίας σε έναν αντιπρόσωπο, την ηλεκτρονική διεύθυνση URL, το τηλέφωνο και τη ροή URL /feed URL/,
 • Την περιγραφή ενός e-shop – σε περίπτωση που δοθεί η περιγραφή,
 • Το αρχείο της ροής των προϊόντων /product feed/ - σε περίπτωση που έχει ανέβει,
 • Τα στοιχεία τιμολόγησης – τον αριθμό εμπορικού μητρώου /IČ/, την ονομασία της εταιρείας, την οδό, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα και το E-mail για τιμολογήσεις,
 • Τη χώρα, το νόμισμα, το ΑΦΜ – σε περίπτωση που έχει αναφερθεί,
Ο Διαχειριστής χρειάζεται αυτά τα στοιχεία για να μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση του Χρήστη στον λογαριασμό του e-shop. Ο Διαχειριστής δεν έχει δυνατότητα να επιτρέπει πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού, χωρίς αυτά τα στοιχεία. Ο Κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται σε κωδικοποιημένη μορφή και ο Διαχειριστής δεν τον βλέπει. Τα Βασικά στοιχεία αναφορικά με το e-shop χρειάζονται για να είναι δυνατή η εντόπισή του. Τα Στοιχεία τιμολόγησης χρειάζονται για να είναι δυνατή η τιμολόγηση.

3.1.3. όταν επικοινωνείτε με τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα παρακάτω Προσωπικά δεδομένα:

 • Το E-mail και το περιεχόμενο του μηνύματός,
 • Το τηλέφωνο – εάν έχει αναφερθεί,
Ο Διαχειριστής χρειάζεται αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει να απαντήσει στον Χρήστη και να ξέρει τί ρωτούσε ο Χρήστης και τι τον ενδιέφερε.

3.1.4. όταν ο Χρήστης αναζητά εικονιζόμενα προϊόντα με φωτογραφία, για λόγους αναζήτησης.

4. Νομικός λόγος επεξεργασίας των Προσωπικών δεδομένων

4.1. Τα Προσωπικά δεδομένα του Χρήστη επεξεργάζονται για 4 νομικούς λόγους.

4.1.1. Βάσει της συναίνεσης του Χρήστη,

4.1.2. βάσει του λεγόμενου συμφέροντος του Διαχειριστή,

4.1.3. σε περίπτωση που ο Διαχειριστής με τον Χρήστη έχουν συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, τότε ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα για να τηρεί τις υποχρεώσεις της Σύμβασης.

4.1.4. όταν ο Διαχειριστής διατάσσεται από τους αρμόδιους νομικούς κανονισμούς να επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα.

4.2. Ο Χρήστης βάζοντας σταυρό στο πεδίο με το κείμενο «Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης και με βάση τις Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και χρήσης των cookies», που βρίσκονται στη φόρμα εγγραφής στην Πύλη, δίνει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους Όρους και τις παρούσες Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η συναίνεση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνα με το παρόν άρθρο μία από τις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η Εγγραφή στην Πύλη και για να είναι δυνατή η χρήση και των υπολοίπων υπηρεσιών.

4.3. Ο Χρήστης λαμβάνει υπόψιν ότι η συναίνεσή του για την επεξεργασία των Προσωπικών του δεδομένων μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή γραπτώς αποστέλλοντας ταχυδρομικά μια επιστολή στην έδρα του Διαχειριστή ή μέσω E-mail: info@biano.gr.

4.4. Σκοπεύουμε να επικοινωνούμε με τους Χρήστες τακτικά. Για αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση που έχετε συνάψει σύμβαση μαζί μας, μπορούμε να σας στέλνουμε μέσω E-mail τις λεγόμενες εμπορικές ειδοποιήσεις (newsletter). Επίσης εάν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό, μπορούμε να σας στέλνουμε μέσω E-mail ενημερώσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας (π.χ. όταν λάβετε ένα like από κάποιον στο δικό σας Biano Studio πρότζεκτ κ.λπ.). Πρόκειται για μηνύματα μέσω E-mail με τη βοήθεια των οποίων ενημερώνουμε τους Χρήστες κυρίως για νέες, ενδιαφέρουσες προσφορές που αφορούν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουν συνάψει ο Διαχειριστής μαζί με τον Χρήστη. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων μέσω E-mail γίνεται για λόγους έννομου συμφέροντος. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει στο κάθε μήνυμα την παραλαβή αυτών των μηνυμάτων. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραλαβή αυτών των μηνυμάτων, όπως επίσης μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή αυτών των μηνυμάτων μέσω E-mail info@biano.gr ή μέσω ρύθμισης του λογαριασμού του.

4.5. Εάν ο Χρήστης συμφωνήσει, ο Διαχειριστής μπορεί να αποθηκεύει τα E-mail του Χρήστη για άλλες χρήσεις, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Π.χ. για να τον ενημερώσει για τις προσφορές και τα προϊόντα. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει αυτή τη συναίνεση οποιαδήποτε στιγμή.

4.6. Ο Χρήστης, που είναι και συνεργάτης του Διαχειριστή (συνήθως διαχειριστής ενός e-shop), γνωρίζει ότι γίνεται επεξεργασία των Προσωπικών του δεδομένων στον παρόντα βαθμό: στο ονοματεπώνυμο, την κατοικία του, ενδεχομένως την έδρα του, το E-mail, το τηλέφωνο, ενδεχομένως και σε άλλα στοιχεία που ο Χρήστης θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της Πύλης. Για να γίνουν οι πληρωμές πιο γρήγορα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα εξής Προσωπικά δεδομένα: το όνομα, το E-mail, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση τιμολόγησης και τη διεύθυνση παράδοσης. Τα Προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται στους εκδότες των πιστωτικών καρτών για να διαπιστωθεί ευκολότερα εάν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος και για να γίνεται ταχύτερα η διαδικασία της αγοραπωλησίας. Μόνο ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας διαθέτει το σύνολο των πληροφοριών αναφορικά με το συνάλλαγμα. Τα Προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης του συναλλάγματος. Τα Προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται μέσω της πύλης πληρωμών της Global Payments s.r.o., η οποία είναι σε αυτή τη περίπτωση επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία γίνεται για λόγους έννομου συμφέροντος για επεξεργασίες συναλλαγμάτων. Αυτή η επεξεργασία γίνεται βάσει συμβούλιου που τηρείται.

4.7. Ο Χρήστης που είναι συνεργάτης του Διαχειριστή (συνήθως διαχειριστής ενός e-shop), γνωρίζει ότι υποχρεούται να δηλώσει τα δικά του Προσωπικά δεδομένα με ακρίβεια, και πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προσωπικά του δεδομένα.

5. Περίοδος διατήρησης των Προσωπικών δεδομένων

5.1. Όλα τα Προσωπικά δεδομένα του Χρήστη θα επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να πραγματοποιούνται τα απαιτούμενα για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων όπως αναφέρθηκε και στους Όρους και όπως προβλέπεται από τους νομικούς κανονισμούς. Μετά τη λήξη της περιόδου, τα δεδομένα γίνονται από τον Διαχειριστή ανώνυμα. Τα αποθηκεύει για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ώστε να είναι ενήμερος για τις υποχρεώσεις του και να τις τηρεί.

5.1.1. Τα Προσωπικά δεδομένα από τον λογαριασμό του Διαχειριστή επεξεργάζονται κατά την περίοδο που ο λογαριασμός είναι ενεργός. Μετά από 2 χρόνια αδράνειας, ο λογαριασμός διαγράφεται από τον Διαχειριστή, όμως τα στοιχεία του Χρήστη παραμένουν στον λογαριασμό του Διαχειριστή για 5 χρόνια.

5.1.2. Εφόσον ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα έχοντας τη συναίνεση του Χρήστη, αυτά παραμένουν στον λογαριασμό του Διαχειριστή έως ότου ο Χρήστης άρει τη συναίνεσή του, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών. Εφόσον ο Χρήστης άρει τη συναίνεσή του, θα διαγραφούν τα Προσωπικά δεδομένα και δεν θα χρησιμοποιούνται.

5.1.3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται από τους νομικούς κανονισμούς να διατηρεί ορισμένα Προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων

6.1. Τα Προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Διαχειριστή γίνονται διαθέσιμα στους υπαλλήλους του Διαχειριστή, τους ελεγκτές και τους σύμβουλους του Διαχειριστή.

6.2. Τα Προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Διαχειριστή ενδέχεται να παραχωρηθούν σε τρίτους και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κυρίως σε θυγατρικές εταιρείες του Διαχειριστή. Πρόκειται για τους εξής επεξεργαστές: Google, Meta, Seznam, RTB House, Criteo, Performio, Microsoft (Bing), eHub, Taboola, Hubspot, Mailchimp.

7. Τα Δικαιώματα Χρήστη

7.1. Εάν ο Χρήστης αντιληφθεί ή έστω υποψιαστεί ότι ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα Προσωπικά του δεδομένα με τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με την προστασία της ιδιωτικής και της προσωπικής του ζωής ή σε αντίθεση με τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τότε ο Χρήστης δικαιούται:

7.1.1. να ζητήσει από τον Διαχειριστή να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις – εάν τυχόν τα Προσωπικά του δεδομένα είναι λανθασμένα ή δεν είναι επίκαιρα,

7.1.2. να κάνει ένσταση – εάν θεωρεί ότι ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα Προσωπικά του δεδομένα πέρα από όσο του αναλογεί,

7.1.3. α ζητήσει από τον Διαχειριστή για να γίνει η διαγραφή των δεδομένων του (το δικαίωμα «να ξεχαστεί κανείς») – ο Διαχειριστής οφείλει να σεβαστεί το αίτημα του Χρήστη και να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα. Σε περίπτωση όμως που ο Διαχειριστής δεσμεύεται από τον λογιστικό νόμο π.χ., τότε η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

7.1.4. να ζητήσει από τον Διαχειριστή να περιοριστεί η επεξεργασία των Προσωπικών του δεδομένων – σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ο Διαχειριστής να αποθηκεύει τα Προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Πρόκειται για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την ακρίβεια των δεδομένων και ο Διαχειριστής πρέπει να επαληθεύσει το μήνυμα του Χρήστη.
 • Εάν τα Προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται παράνομα, αλλά ο Χρήστης δεν θέλει από τον Διαχειριστή να τα διαγράψει παρά μόνο τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • Εάν ο Διαχειριστής δεν χρησιμοποιεί πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ο Χρήστης ζητήσει την αποθήκευσή τους ώστε να μπορέσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
 • Εάν ο Χρήστης κάνει ένσταση εναντίον της επεξεργασίας, μέχρι να επαληθεύσει ο Διαχειριστής ότι τα Προσωπικά δεδομένα θα επεξεργάζονται και στο εξής για λόγους ύπαρξης σημαντικού συμφέροντος του Διαχειριστή, ή δεν θα τα επεξεργάζεται.

7.1.5. να ζητήσει από τον Διαχειριστή τη μεταφορά δεδομένων – τότε ο Διαχειριστής οφείλει να του παραχωρήσει τα Προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται, βάσει σύμβασης ή συναίνεσης καθώς και όσα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα. Τούτα τα δεδομένα θα παραχωρηθούν σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη μηχανική μορφή. Ενδεχομένως, αυτά τα δεδομένα είναι δυνατό να μεταφερθούν σε έναν διαχειριστή, που θα οριστεί από τον Χρήστη, εφόσον ο Χρήστης συμφωνήσει με τη μεταφορά.

7.1.6. Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι ο Διαχειριστής παραβιάζει τους κανόνες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παραπονεθεί.

8. Τα Cookies

8.1. Για τη διαχείριση της Πύλης χρησιμοποιούνται τα cookies. Τα cookies είναι μικρές συλλογές δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη, τα smartphone, ή σε κάποια άλλη συσκευή, μέσω της οποίας γίνεται η πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο, κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο. Τα cookies χρησιμεύουν ώστε να μπορέσει ο Διαχειριστής να κάνει πιο ευχάριστο το περιβάλλον του ιστότοπου στους Χρήστες. Για την επεξεργασία των cookies μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

9. Τελικές διατάξεις

9.1. Αυτοί οι Όροι τέθηκαν σε ισχύ την 1. 1. 2022